Terapia grupowa Poznan: Poniedziałkowa grupa psychoterapii integratywnej 2023

Witam,

zapraszam do uczestnictwa w odbywającej się w poniedziałki od 18:30 do 20:50 na ulicy Ratajczaka terapii grupowej w Poznaniu.

Zaczynamy od jednej, dwóch konsultacji z prowadzącym terapię grupową na których obopólnie poznają się psychoterapeuta z uczestnikiem grupy, oraz pracujemy nad nazwaniem celów terapeutycznych.

Podczas pierwszego spotkania grupowego poznajemy się. Dzielimy się informacjami na temat powodów zgłoszenia się na grupę, swoim samopoczuciem, innymi informacjami na swój temat, wątpliwościami. Mówimy o sobie w takim zakresie na jaki jesteśmy gotowi. Pracujemy również nad ustaleniem zasad, które mają służyć poczuciu bezpieczeństwa w grupie oraz wspierać powodzenie leczenia.

Dalej zaczyna się właściwa terapia grupowa. Składają się na nią różne elementy. Między innymi praca interpersonalna, gdzie dzielimy się informacjami jak się ze sobą czujemy, jak reagujemy na siebie. Prowadzący terapeuta tak kieruje tą pracą, aby umożliwić uczestnictwo w grupie w sposób szczery, spontaniczny, życzliwy i bezpieczny. Podczas bycia ze sobą dzieje się tak że nasze zachowania i odczucia odzwierciedlają nasze funkcjonowanie naszego osobistego życia. Stwarza to przestrzeń to pracy nad swoimi trudnościami w "tu i teraz" - znaczy to, że nie koniecznie zajmujemy się opowieściami przedstawiającymi wydarzenia z naszego życia, ale naszym funkcjonowaniem w grupie w czasie teraźniejszym. Innym elementem terapii grupowej jest praca z konkretnym problemem - np. lękowe reakcje, depresyjny nastrój. Terapeuta ze wsparciem uczestników grupy pracują na rzecz jednej osoby. Pogłębia się wtedy rozumienie swojego problemu, jego mechanizmów oraz stwarza przestrzeń do zmiany poprzez wgląd, doświadczenie, zaryzykowanie nowego zachowania, które można od razu wdrożyć w obrębie relacji z pozostałymi uczestnikami grupy.  

Zakończenie terapii grupowej wiąże się z podsumowaniem, usłyszeniem informacji zwrotnych, pożegnaniem się z ludźmi, którzy w trakcie naszego rozwoju stali nam się bliscy.

 

Informacje na temat terapii grupowej w Poznaniu:

Okres uczestnictwa: O momencie zakończenia decyduje uczestnik. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.

Miejsce: ul. Ratajczaka 26/6, lok. 98 III piętro, Poznań.

Termin: Poniedziałki w godzinach od 18:30 do 20:50.

Maksymalna ilość osób: 8

Koszt:  520 zł za 4 dwu-godzinne grupowe sesje terapeutyczne (w przypadku 5 poniedziałków w miesiącu (650 zł), konsultacja do grupy kosztuje 180 zł za 50 minut.

Wymagania:  Aby uczestniczyć w terapii grupowej wymagane jest wcześniejsze doświadczenie psychoterapeutyczne. Może to być psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa lub aktualne uczestnictwo w psychoterapii indywidualnej. Bycie w indywidualnym procesie psychoterapeutycznym z innym terapeutą nie koliduje z uczestnictwem w grupie.

Zapisy: Konsultacje indywidualne z psychoterapeutą prowadzącym - Michał Świeboda - 668397272, (należy powiedzieć, że chodzi o konsultację na terapię grupową). Gdyby nie udało się dodzwonić proszę o sms. Konsultacje odbywają się na ul. Pogodnej 49/3 w Poznaniu. Po konsultacji wpłata zaliczki rezerwuje miejsce w grupie.

Prowadzący:
Michał Świeboda - certyfikowany psychoterapeuta European Association for Psychotherapy. Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 4-letnie studium psychoterapii integratywnej oraz jestem w trakcie 4-letniego studium psychoterapii w metodzie pracy z ciałem Aleksandra Lowena. Zajmuje się prowadzeniem grup psychoterapeutycznych od 2008 roku. Obecnie pracuje w Gabinecie Psychoterapii Integratywnej w Poznaniu w ramach prywatnej praktyki. Pomaga osobom cierpiącym na depresje, zaburzenia lękowe, zaburzenia jedzenia, uzależnienia, a także zajmuje się trudnościami w relacjach, problemami małżeńskimi, rodzinnymi, problemami związanymi z umiejętnością życia w zgodzie ze sobą, odnalezienie energii do działania, poczuciem własnej wartości. Skupiam się przede wszystkim na pogłębienie kontaktu z samym sobą, swoimi emocjami, autentycznością.

 

Do uczestnictwa w terapii grupowej w Poznaniu zapraszamy osoby dorosłe:

  • cierpiące na depresje i na zaburzenia dwu-biegunowe;
  • z zaburzeniami lękowymi: lęk społeczny, lęk uogólniony, ataki paniki, obsesyjne myśli, zachowania kompulsywne;
  • z zaburzeniami jedzenia: bulimia, anoreksja;
  • DDA i DDD (dorosłe dzieci alkoholików i osoby wychowujące się w rodzinach dysfunkcyjnych);
  • mające problemy w relacjach: partnerskich, rodzinnych, z bliższymi i dalszymi ludźmi;
  • doświadczające cierpienia, pustki, braku kierunku w życiu, braku poczucia sensu życia;
  • oraz inne osoby, które mają potrzebę lepszego poznania siebie, potrzebę rozwoju, potrzebę prowadzenia bardziej satysfakcjonującego życia.

Więcej informacji na mojej stronie: terapia grupowa - Poznań