Terapia grupowa Poznan: Poniedziałkowa grupa psychoterapii integratywnej

 

! Obecnie grupa jest zawieszona !  Prowadzę w tym momencie jedynie "Sobotnią grupę psychoterapeutyczną."

Witam,

zapraszam do uczestnictwa w odbywającej się w poniedziałki od 17:30 do 20:30 na ulicy Pogodnej terapii grupowej w Poznaniu.

Zaczynamy od jednej-dwóch konsultacji z prowadzącym terapię grupową na których obopólnie poznają się psychoterapeuta z uczestnikiem grupy, oraz pracujemy nad nazwaniem celów terapeutycznych.

Podczas pierwszego spotkania grupowego poznajemy się. Dzielimy się informacjami na temat powodów zgłoszenia się na grupę, swoim samopoczuciem, innymi informacjami na swój temat, wątpliwościami. Mówimy o sobie w takim zakresie na jaki jesteśmy gotowi. Pracujemy również nad ustaleniem zasad, które mają służyć poczuciu bezpieczeństwa w grupie oraz wspierać powodzenie leczenia.

Dalej zaczyna się właściwa terapia grupowa. Składają się na nią różne elementy. Między innymi praca interpersonalna, gdzie dzielimy się informacjami jak się ze sobą czujemy, jak reagujemy na siebie. Prowadzący terapeuta tak kieruje tą pracą, aby umożliwić uczestnictwo w grupie w sposób szczery, spontaniczny, życzliwy i bezpieczny. Podczas bycia ze sobą dzieje się tak że nasze zachowania i odczucia odzwierciedlają nasze funkcjonowanie naszego osobistego życia. Stwarza to przestrzeń to pracy nad swoimi trudnościami w "tu i teraz" - znaczy to, że nie koniecznie zajmujemy się opowieściami przedstawiającymi wydarzenia z naszego życia, ale naszym funkcjonowaniem w grupie w czasie teraźniejszym. Innym elementem terapii grupowej jest praca z konkretnym problemem - np. lękowe reakcje, depresyjny nastrój. Terapeuta ze wsparciem uczestników grupy pracują na rzecz jednej osoby. Pogłębia się wtedy rozumienie swojego problemu, jego mechanizmów oraz stwarza przestrzeń do zmiany poprzez wgląd, doświadczenie, zaryzykowanie nowego zachowania, które można od razu wdrożyć w obrębie relacji z pozostałymi uczestnikami grupy.

Zakończenie terapii grupowej wiąże się z podsumowaniem, usłyszeniem informacji zwrotnych, pożegnaniem się z ludźmi, którzy w trakcie naszego rozwoju stali nam się bliscy.

 

Informacje na temat terapii grupowej w Poznaniu:

Okres uczestnictwa: Minimalny okres uczestnictwa w grupie to 8 spotkań, zaś o momencie zakończenia decyduje uczestnik.

Miejsce: Gabinet Psychoterapii Integratywnej, ul. Pogodna 49/3, Poznań.

Termin: Poniedziałki w godzinach od 17:30 do 20:30.

Maksymalna ilość osób: 8

Koszt:  350 zł za 4 trzy-godzinne grupowe sesje terapeutyczne, konsultacja do grupy kosztuje 130 zł.

Zapisy: Konsultacje indywidualne z psychoterapeutą prowadzącym - Michał Świeboda - 668397272, (należy powiedzieć, że chodzi o konsultację na terapię grupową). Proszę o telefon lub sms.

Prowadzący:
Michał Świeboda - certyfikowany psychoterapeuta European Association for Psychotherapy oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, psycholog. Zajmuje się prowadzeniem grup psychoterapeutycznych od 2008 roku. Obecnie pracuje w Gabinecie Psychoterapii Integratywnej w Poznaniu w ramach prywatnej praktyki, oraz w Poradni Leczenia Uzależnień MONAR w Poznaniu. Pomaga osobom cierpiącym na depresje, zaburzenia lękowe, zaburzenia jedzenia, uzależnienia, a także zajmuje się trudnościami w relacjach, problemami małżeńskimi, rodzinnymi, problemami związanymi z umiejętnością życia w zgodzie ze sobą, odnalezienie energii do działania, poczuciem własnej wartości, z wprowadzeniem harmonii w swoje życie.

 

Do uczestnictwa w terapii grupowej w Poznaniu zapraszamy osoby dorosłe:

  • cierpiące na depresje i na zaburzenia dwu-biegunowe;
  • z zaburzeniami lękowymi: lęk społeczny, lęk uogólniony, ataki paniki, obsesyjne myśli, zachowania komupsywne;
  • z zaburzeniami jedzenia: bulimia, anoreksja;
  • DDA i DDD (dorosłe dzieci alkoholików i osoby wychowujące się w rodzinach dysfunkcyjnych);
  • mające problemy w relacjach: partnerskich, rodzinnych, z bliższymi i dalszymi ludźmi;
  • doświadczające cierpienia, pustki, braku kierunku w życiu, braku poczucia sensu życia;
  • oraz inne osoby, które mają potrzebę lepszego poznania siebie, potrzebę rozwoju, potrzebę prowadzenia bardziej satysfakcjonującego życia.

Więcej informacji na mojej stronie: terapia grupowa - Poznań